Produktmedia ska vara smakfullt, ansvarsfullt och ligga rätt i tiden. Vi har tagit ett snack med Johan Rosendahl, grundare av Byggarnas Partner, om hur han ser på nyttan av produktmedia.

Johan Rosendahl grundade Byggarnas Partner år 1999 när han tog över efter sin pappa. Bolaget bedriver byggmaterialhandel och säljer trä och byggvaror till byggföretag. Idag finns det fem butiker i Stockholmsområdet med totalt 45 anställda och en omsättning på 200 miljoner kronor om året. Johan som är grundare och huvudägare har även rollen som marknadschef, och det var så han kom i kontakt med Master Design.

Vad ser ni på Byggarnas Partner för nytta med produktmedia?
– Jag ser en stor nytta med produktmedia. Det är en bra marknadsföringsplats för att bygga varumärke kring sitt företag. I vårt fall handlar det framförallt om kläder som kunder och medarbetare har på sig för att sprida varumärke, igenkänningsfaktor och budskap i relevanta miljöer. Dessutom skapar det en intern stolthet och en gemenskap bland medarbetarna som är viktig. Sedan är det såklart en bonus att kunna bidra med användbara ting i kunder och medarbetares vardag.

Finns det någonting som är extra viktigt när man ska använda sig av produktmedia?
– Jag tycker det är viktigt att det är smakfullt, ansvarsfullt och rätt i tiden. Produktmedia får inte upplevas som mutor eller för dyra gåvor av tveksam karaktär. Man vill inte bli känd som ett bolag som köper sina kunder, utan det handlar om att bygga relation med sina kunder på ett bra sätt.

Vad har du för tips till ett företag som vill börja med produktmedia?
– Ibland snålar man med budgeten för att man tycker det kostar för mycket. Men det här är en kostnadseffektiv typ av marknadsföring jämfört med annonsering och annat som kan vara väldigt dyrt. Marknadsföring via produktmedia kan vara mer mitt i prick och ett smart sätt att framhäva sina budskap. Vi ser väldigt bra effekter hos oss.

Hur fungerar samarbetet med Master Design?
– Vårt samarbete flyter på väldigt bra. Vi har återkommande möten där vi ser över den kommande periodens behov och diskuterar vilken typ av produktmedia som vi vill ha och varför. Det bästa med Master Design är att de är kreativa och hjälper till att utveckla våra marknadsbudskap. Om vi har idéer diskuterar vi dem ihop och Master Design ger oss input, nya intryck och hur man kan sprida budskapet på bästa sätt.

Har du några tankar kring hur ni vill jobba med produktmedia i framtiden?
– Jag hoppas vi kommer bli ännu mer kreativa och vassare på att skapa rätt typ av produktmedia och budskap vid rätt tillfälle. Jag tror det är viktigt att försöka vara aktuell, som att vara snabb på att skaffa handsprit med ett smart budskap under Corona till exempel. Eller som att se till att alla ens kunder har en bilskrapa med ett roligt budskap den första frostnatten. Humor, glädje och bra tajming kan man alltid utveckla och bli bättre på.

Johan Rosendahl

Hemsida: byggarnaspartner.se

Följ Master Design