Kundcase

Kort om uppdragsgivaren

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation och en intresseorganisation för hyresgäster i Sverige. Hyresgästföreningen har 538 000 medlemmar som får råd och stöd i kontakterna med hyresvärden. Enligt Hyresgästföreningen är verksamhetsidén ”Allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad” och visionen är: ”Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas”.