Kundcase

Kort om uppdragsgivaren

Karolinska Institutet, är ett svenskt statligt universitet i Stockholm. Universitetet omfattar endast en fakultet, den medicinska. I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Lärosätet ses som det främsta i Sverige