Fraktkostnader

Nedanstående priser avser tjänsten DICE och andra digitala plattformar som erbjuds av Master Design.

Vikt Kostnad
0 – 0,5 kg 75 kr
0,5 – 1 kg 85 kr
1 – 1,5 kg 95 kr
1,5 – 2 kg 105 kr
2 – 2,5 kg 118 kr
2,5 – 3 kg 132 kr
3 – 4 kg 154 kr
4 – 5 kg 181 kr
6 – 10 kg 228 kr
11 – 15 kg 270 kr
16 – 20 kg 307 kr
21 – 35 kg 410 kr
36 – 50 kg 506 kr
51 kg + 650 kr + 8kr/kg
som överstiger 51 kg

Angivna priser inkluderar
emballage och är exkl. moms