Kundcase

Kort om uppdragsgivaren

Nya Moderaterna går tillbaka ända till början på 1900-talet. Då hette de Allmänna Valmansförbundet och styrdes av Arvid Lindman. Sedan dess har de genomgått ett antal förändringar till att bli det parti de är i dag. År 2006 blev vi de Nya Moderaterna. De är ett parti med mål om att alltid fortsätta förändras och utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna, ser samhällsproblemen och som sätter människan före sakfrågorna.

Uppdragsbeskrivning

Produktmedia sedan 90-talet

Vi har arbetat med Moderaterna i Stockholms stad och län i snart 30 år, sedan 90-talet. Sedan dess har vi tagit fram kampanjprodukter för både valperioder och mellanvalskampanjer för partiet. Syftet med produkterna är att de ska leda till samtal. I ett informationssamhälle är det svårt för ett politiskt parti eller organisation att nå fram till väljaren, därför har kampanjprodukterna haft som syfte att förenkla det arbetet. Produkterna ska vara kvalitativa men enkla och kostnadseffektiva samt skapa intresse. Målgruppen har varit stor och rör alla personer i åldrarna 16-99 år.

Kundvagnspoletter, tablettaskar, ballonger och knappmärken är några av de reklamartiklar och give aways som använts genom åren. Produkterna har alltid verkat för att skapa diskussion om en aktuell fråga. Vi har också, tillsammans med Moderaterna, tagit fram profilkläder för både vardag och valarbete. Dessutom har vårt uppdrag berört utvecklingen av en webbshop där medlemmarna kan göra privata beställningar av profilkläderna.

Effekten blev att produkterna underlättade för samtal med medborgarna. Kampanjarbetet blev mer lättsamt och roligt där materialet fungerade som en isbrytare in i sakpolitiken. Produkterna har dessutom hjälpt till att förlänga livslängden för den aktuella frågan. Medborgaren har enklare nåtts av budskapet bakom den moderata politiken.